Prof. Dr. Orhan DURGUN

Bölüm Başkanı

Sevgili Öğrenciler,
Uzun ve oldukça yorucu bir hazırlık döneminin ardından üniversitemiz makina mühendisliği bölümü öğrencisi olma başarısını gösterdiğiniz için sizleri tebrik ederim.

Makina mühendisliği, her türlü mekanizmaların, mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, imalatı, imalat planlanması, montajı, bakım-onarımı ve işletmesi konularında eğitim, araştırma ve çalışma yapan bir mühendislik dalıdır. Makina mühendisliği, teknoloji ile özdeşleşmiş, kapsamı ve çalışma alanı en geniş olan ve insan konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yapan bir mühendislik disiplinidir. Teknolojik gelişmelerin çoğunun makina mühendisliği alanındaki çalışmalara dayanması, makina mühendisliğinin önemini ve kapsamının genişliğini ortaya koymaktadır.

Bildiğiniz gibi günümüz dünyası çok hızlı bir değişim içindedir. 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren, bilgi üretimi, saklanması ve iletimi hızla gelişerek enformasyon devrimine yol açmıştır. Küreselleşen dünyamızda ülkeler arasındaki sınırlar sembolik hale gelmiş ve küresel rekabet dönemi başlamıştır. Bu gün öğrenilen bilgilerin ve uygulanan yöntemlerin yarın süratle değiştiği ve geliştiği görülmektedir. Bu nedenle “öğrenmeyi öğrenmiş ve sürekli öğrenmenin gereğine inanmış” mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ana felsefemiz mühendislik bilgilerini uluslararası düzeyde öğrenerek çok iyi özümsemiş, bunları uygulama yeteneği kazanmış, mühendislik etiğine sıkıca bağlı, küresel rekabete hazır, özgüven sahibi ve üretici mühendisler yetiştirmektir.

Bölümümüzde alacağınız eğitimin sizler ve aileleriniz için hayırlı olmasını temenni eder, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.