Makine mühendisliği programında, meslek bilgi ve becerileri yanında, ileride farklı alanlara yönelmeyi hedefleyenlere de mükemmel bir alt yapı sağlayan bir öğretim sunulmaktadır. Analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı düşünme, takım olarak çalışma, iletişim kurabilme gibi becerilerin derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle harmanlanarak verildiği bir programlar tasarlanmıştır. Eğitimin tamamen İngilizce olması mezunların genel becerilerini tamamlamaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü programları öğrencilere bölüm ve fakülte içinde değişik Çift Anadal ve Yandal imkanları vardır.